NORDICTOUR s.r.o.  je podľa zákona poistená proti úpadku v poisťovni Kooperativa poisťovňa, a.s., číslo poistnej zmluvy 169-9000028.